Duurzaamheid

Aan de basis van een Hahbo-gebouw ligt het nobelste bouwmateriaal: hout.

Overheden, bedrijven, verenigingen én particulieren hechten steeds meer belang aan duurzaam bouwen. We hebben moeder aarde in bruikleen, onze generatie mag grondstoffen gebruiken om te voorzien in haar behoeften MAAR we moeten daarbij dermate zorg dragen voor deze wereld zodat we een garantie bieden voor de komende generaties.

Duurzaamheid begint bij het uitzoeken van verantwoorde grondstoffen. Bijna al het hout dat Hahbo verwerkt is gecertificeerd d.w.z. dat in de bossen waar dit hout gekapt wordt, aan verantwoord bosbeheer gedaan wordt. De juiste houtsoorten worden in stand gehouden door herbebossing. De keuze voor snel groeiend, minder kwalitatief hout is uit den boze.

Hahbo kiest heel bewust voor deze ecologisch verantwoorde benadering omdat we niet lichtzinnig willen omspringen met deze waardevolle grondstof.

De verwerking van het hout en de productie van uw specifieke gebouw gebeurt in een fabriekshal waarop maar liefst 10.000m² zonnepanelen liggen. Uw Hahbo paviljoen wordt daardoor geproduceerd met groene energie.

Ecologisch bouwen iets voor u? Neem contact op met Hahbo.