DISCLAIMER

1. Juistheid van gegevens

Sommige op deze site geïllustreerde modellen en onderdelen kunnen in detail verschillen van de werkelijke uitvoering. De afgebeelde kleuren kunnen slechts een gemiddelde indruk geven van de werkelijkheid en zijn mede afhankelijk van uw scherminstellingen. Afgebeelde extra's zijn tegen meerprijs leverbaar, tenzij anders vermeld. De informatie op deze site is gebaseerd op de laatst bekende gegevens op het moment van lanceren van de site. Hahbo wijst echter alle aansprakelijkheid van de hand voor eventuele fouten. Hahbo behoudt zich tevens het recht voor te allen tijde wijzigingen door te voeren evenals de constructie en uitvoering van zijn producten te wijzigen zonder verplichting eerder geleverde producten dienovereenkomstig te veranderen. De Hahbo adviseurs verstrekken u graag verdere inlichtingen.

2. Aansprakelijkheid

Hahbo is niet verantwoordelijk voor mogelijke virussen indien deze, ondanks controlemaatregelen, toch op de Hahbo website zouden voorkomen. Hahbo is evenmin verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van websites die met de Hahbo website zijn gelinked.