WETTELIJKE VERMELDINGEN

Algemene voorwaarden HAHBO website

Deze website is gecreëerd en wordt beheerd door Hahbo NV, Stokerijstraat 79, 2110 Wijnegem, België.

Ondernemingsnummer: 0452.378.009, RPR Antwerpen.

1. Intellectuele eigendom
Alle afbeeldingen van producten en alle materialen op de site zijn eigendom van Hahbo en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins opgeslagen, anders dan noodzakelijk om de pagina on-line te kunnen bekijken. Wel is het toegestaan webpagina's af te drukken voor persoonlijk gebruik.

2. Linken naar de Hahbo website
Indien u een link wenst aan te leggen naar deze site, dient u dit altijd naar de Hahbo Homepage te doen.

3. Gegevensbescherming
Hahbo respecteert de privacy van elke bezoeker aan deze site. Hierna wordt beschreven hoe Hahbo gegevens verzamelt en hoe die gegevens gebruikt worden.

3.1 Persoonsgegevens
Hahbo verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt.

Indien de bezoeker zich opgeeft om via e-mail informatie te ontvangen, geeft een bezoeker Hahbo toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan in een bestand van Hahbo met het oog op een geautomatiseerd klantenbeheer en marktonderzoek. Bij elke e-mail communicatie zal de bezoeker de mogelijkheid geboden worden geen verdere informatie te ontvangen.

Indien de bezoeker zich opgeeft om informatie via post te ontvangen, beschikt hij over de keuze zijn gegevens enkel te laten verwerken voor de specifieke vraag of tevens in de toekomst verdere informatie te ontvangen. In dit laatste geval geeft een bezoeker Hahbo toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan in een bestand van Hahbo met het oog op een geautomatiseerd klantenbeheer en marktonderzoek.

De verstrekte gegevens kunnen worden doorgegeven aan de met Hahbo contractueel of vennootschapsrechterlijk verbonden ondernemingen. De bezoeker heeft recht op inzage en ev. correctie van de op u betrekking hebbende gegevens. U heeft ook het recht om u kosteloos te verzetten tegen verwerking van uw gegevens voor direct marketing doeleinden. U kunt uw aanvraag tot inzage, correctie of verzet richten tot info@hahbo.com.


3.2 Automatisch vergaarde niet-persoonlijke identificatieinformatie
In sommige gevallen zal Hahbo gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals welke versie browser of computer operating system een bezoeker gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de Hahbo website gekomen bent.

3.3 Gegevens die wij op de harde schijf van uw computer kunnen plaatsen
Tijdens een bezoek aan de site kunnen zogenaamde 'cookies' op uw systeem geplaatst worden. Deze gegevens helpen ons de site beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van de bezoekers. Met de meeste Internet browsers kunt u 'cookies' van uw harde schrijf verwijderen, 'cookies' afwijzen of een waarschuwing ontvangen vooraleer een 'cookie' geïnstalleerd wordt. Raadpleeg de instructies of Help-functie van uw Internet browser voor verdere details.

4. Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken
De Belgische wetgeving is van toepassing op deze website en op onderhavige Algemene Voorwaarden. Ingeval van betwistingen zullen enkel de rechtbanken van Antwerpen bevoegd zijn.